Your Headingrere

Pauluse kiriku külastus

Värskelt renoveeritud Pauluse kirikut tutvustas Joel Luhamets. Korraldas Kristina Mullamaa.