Tartumaa giidide atesteerimine 2010! Eksami küsimused!

Tartumaa giidide atesteerimine toimub kirjaliku eksami alusel. Eksam toimub pärast Tartu linna giidide kirjalikku testi (Tartu linna giidide kirjalik test on 14. aprillil kell 17:00) samas kohas, I-punktis (raekojas).

Küsimused 2010 Tartu maakonna giidide eksamiks
Kultuuriloolised teemad
1. Lõuna-Tartumaa tähtsamad ja paremini vaadeldavad muinasmälestised
2. Luke mõisa minevik ja tänapäev
3. Nõo Püha Laurentsiuse kirikuhoone eripära ja võrdlus teiste Tartumaa kirikutega
4. Lõuna-Tartumaa mõisad kui huviväärsused
5. Teekond Nõost Vapramäele (kaart spikriks)
6. Teekond Lülle kiriku juurest Tartu-Viljandi maanteeni (kaart spikriks)
7. Teekond Elvast Rõngu (kaart spikriks)
8. Rõngu aja- ja kultuuriloost + Peeter Grünfeldt, Otto ja Liina Grossschmidt, Eduard Suursepp
9. Koruste kandi suurmeestest - Aleksander Läte, August Toomingas (Kusta Toom), Elmar Kits, Juhan
Paberit, Ernst Enno
10. Tõravere
11. Neli tuntud elvalast läbi aegade (olulised kogu Eesti kultuuriloos - Leopold Hansen, Eduard
Kutsar, Jaan Kärner, Hugo Raudsepp, Ado Reinvald, Ain Kaalep)
12. Elva (aja- ja kultuuriloost, huviväärsused
13. Peedu
14. Puhja ja Ulila piirkonna ajaloost ja tänapäevast
15. Kambja kultuuriloost
16. Kultuuri- ja loodusloolised paigad Kõrvekülast Alatskivini (kaart spikriks)
17. Väägvere kultuuriloost (testis selle kohta küsimus)
18. Lühiülevaade Vara, Alatskivi ja Peipsiääre valla pühakodadest
19. Alatskivi kultuuriloost (Liivi muuseum, kalmistu)
20. Alatskivi- ja Koosa-kandist pärit kirjamehi ja muusikuid
21. Alatskivi loss: minevikust tulevikku
22. Kallaste kultuurilugu (koos lühiülevaatega tekkeloost)
23. Venelased ja eestlased Peipsi läänerannal
24. Kes on vanausulised? Vanausulised ja Eesti
25. Vanausuliste elukorralduse ja olme iseärasused. Tänavküla
26. Vanausulised tänapäeva Eestis
27. Vanausuliste palvelad. Rituaali erinevused õigeusust
28. Toitlustusvõimalused Alatskivil ja Peipsiääre vallas
29. Piirissaare kultuuriloost
30. Vooremaa Tartumaale jääva huviväärsused
31. Tartumaa parimad mõisapargid
Loodusalased küsimused
1. Tartumaa loodusväärtused (väärtuslikud maastikud loodusest huvitatud turistile, rändrahnud)
2. Devoni ajastu loodusolud ja punase liivakivi teke (Lõuna-Eesti aluspõhja kujunemislugu)
3. Elva Puhkepiirkonna matkarajad (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA tegevusest matkaradade
rajamisel ja loodusõppe korraldamisel)
4. Võrtsjärv (üldiseloomustus, elustik ja probleemid)
5. Võrtsjärve SA tegevusest turismi ja puhkemajanduse arendamisel Võrtsjärve piirkonnas
6. Sood, soode kasutamine ja jääksood.
7. Lamminiidud, kellele ja milleks.
8. Alatskivi ümbruse looduspaigad ja Alatskivi looduskeskus
9. Kalevipoja tegude jälgi Alatskivi ja Kallaste ümbruses
10. Kallaste ja selle ümbruse loodus
11. Peipsi järv (üldiseloomustus, elustik ja keskkonnaprobleemid
12. Emajõe Suursoo (üldiseloomustus, külastuskeskus Kavastu lähistel)
13. Piirisaare looduse lühiiseloomustus
14. Alam-Pedja looduskaitseala (üldiseloomustus, Kirna külastuskeskus, loodusrajad
15. Tähtvere valla loodus- ja matkarajad
16. Tartumaa looduskaitsealad
17. Kaitsealustest liikidest ja nende elupaikadest Ida-Tartumaal (mõtteliseks piiriks Tapa-Petseri
raudtee)