Atesteerumine 2011!

Tartu ja Tartumaa giidide atesteerimine 2011. aasta kevadel!
 
 2011. aasta Tartu giidide atesteerimine toimub: 
 
01.04.2011 – atesteerimine giidipäevikute alusel. 
NB! ainult TGÜ liikmetele, kes on läbinud atesteerimist bussiekskursioonina vähemalt 2 korda ja
kellel on seisuga 01.04.11 tasutud TGÜ aastamaks.
 
Päevikud palun tuua hiljemalt 01.04.10 Tartu Külastuskeskusesse (Raekoda, E 9-18, T-R 9-17, L-P 10-14)
koos atesteerimise avaldusega. Tulemused saab teada 05.04.2011. 
 
 
11.04.2011, esmaspäev, kell 17.00 – kirjalik test Eesti ja Tartu ajaloo ja tänapäeva kohta (Tartu
Külastuskeskus Raekojas).          
 
 
17.04.2011, pühapäev, kell 9.30 – praktiline eksam (bussi- ja jalgsiekskursioonid) Tartu linna
giididele. Kogunemine Vabaduse pst turismibusside parklas. 

Atesteerimiseks tuleb kanda atesteerimistasu (20 eurot esmakordse, 10 eurot korduva 
atesteerimise puhul) 01. aprilliks Tartu Giidide Ühingu arveldusarvele nr 221025094621
Swedbankas (Selgitusse lisada atesteerimine 2011). Tasust on vabastatud TGÜ liikmed, kellel pole
jooksva aasta 01. aprilli seisuga TGÜ ees võlgnevusi.
 
Eksamitele saab registreeruda Tartu Külastuskeskuses Raekojas või saates täidetud vorm e-
postiga aadressile olga.einasto@ut.ee. Avaldusele peab olema lisatud maksekorralduse koopia.
 
NB! Avalduste ja giidipäevikute vastuvõtt lõpeb 01.04.11.
 
Atesteerimise tulemused saab teada vahetult peale teoreetilisi ja praktilisi eksameid. Giidieksami
edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv 1 kuni 3 aastat. Pärast
giiditunnistusele märgitud aja möödumist tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset
tegevust giidina vastavate dokumentide alusel.