Tartu giidide atesteerimine 2013. aasta kevadel

2013. aasta Tartu giidide atesteerimine toimub:

 • 08.04.-15.04.2013 – atesteerimine giidipäevikute alusel.
  NB! ainult TGÜ liikmetele, kes on läbinud atesteerimist bussiekskursioonina vähemalt 2 korda ja kellel on seisuga 01.04.12 tasutud TGÜ aastamaks.

Päevikud palun tuua hiljemalt 08.04.13 Tartu Külastuskeskusesse (Raekoda, E 9-18, T-R 9-17, L-P 10-14) koos atesteerimise avaldusega. Tulemused saab teada hiljemalt 15.04.2013.

 • 10.04.2013, kolmapäev, kell 17.30 – kirjalik test Eesti ja Tartu ajaloo ja tänapäeva kohta (Tartu Külastuskeskus Raekojas). Tulemused saab teada vahetult peale testi.
 • 27.04.2013, laupäev, kell 10.00 – praktiline eksam (bussi- ja jalgsiekskursioonid) Tartu linna giididele. Kogunemine Vabaduse pst busside parklas.

Bussiekskursiooni marsruut (esinemisaeg igaühele ca 10 min)

Vabaduse pst. -- üle Riia tn. ristmiku Turu tänavale -- paremale Soola tänavale -- vasakule Kalevi tänavale -- paremale Pargi tänavale -- vasakule Tähe tänavale kuni Aardla ja Ropka ringini -- ringilt paremale Aardla tänavale -- üle Võru tn. ja kahe raudtee -- peale teist raudteed paremale Soinaste tänavale -- paremale Riia tänavale -- vasakule Lunini tänavale, kuni Puusepa ja Ilmatsalu ristini -- sealt paremale Puusepa tänavale -- otse üle Riia tn. Kesk-kaare tänavale -- vasakule Tamme puiesteele -- vasakule Kungla tänavale -- paremale Elva tänavale -- vasakule Raudtee tänavale -- paremale Riia tänavale -- vasakule Vaksali tänavale -- paremale Vanemuise tänavale -- vasakule Pepleri tänavale -- paremale Kuperjanovi tänavale, kuni ringini -- ringilt paremale Kastani tänavale -- üle Näituse tn. Taara puiesteele -- diagonaalis paremale Koidula tänavale -- vasakule Kreutzwaldi tänavale -- paremale Tuglase tänavale -- üle laululava parkla Herne tänavale -- paremale Kroonuaia tänavale -- vasakule Jakobi tänavale -- vasakule Lai tänavale -- vasakule Vabaduse puiesteele -- paremale üle Kroonuaia silla -- Sauna tänav -- paremale Staadioni tänavale -- vasakule Narva maanteele -- paremale Puiestee tänavale -- Jaama tänav -- paremale Sõpruse pst. kuni ringini -- üle ringi sillale ja üle jõe -- sillalt maha paremale Jõe tänavale -- vasakule Turu tänavale -- mööda Turu tänavat kuni alguspunktini.

Jalgsiekskursiooni marsruut (esinemisaeg igaühele ca 10 min)

Algus Tartu nullpunktist -- Raekoja plats -- mööda Küüni tänavat Barclay platsile -- mööda Ülikooli tänavat Pirogovi platsile -- mööda Lossi tänavat Inglisillani, silla parempoolsest trepist ülesse Toomemäele -- Toomemägi: Inglisild – Püssirohukeldri vaateplatvorm – Tähetorn – Vana Anatoomikum ja Faehlmanni ausammas – end. naistekliinik – Kuradisild – Riigikohus – Skyttele pühendatud mälestusmärk – Toomkirik – K.J. Petersoni ausammas – Villem Reimani ausammas -- Musumägi ja selle ümbrus, ohvrikivi - Morgensterni ausammas – Baeri ausammas -- mööda Professorite puiesteed e. Aeglast surma alla -- ülikooli kunagine kirik ja Gustav II Adolfi ausammas -- Tartu Ülikooli peahoone -- J. Tõnissoni ausammas -- Jaani kultuurikvartal: Tampere ja Uppsala majad – kunagine arestimaja – Lutsu tänav (Antoniuse õu ja Gild, mänguasjamuuseum) – Jaani kirik -- Rüütli tänavat mööda tagasi Raekoja platsile.

 • Atesteerimiseks tuleb kanda atesteerimistasu (20 eurot esmakordse, 10 eurot korduva  atesteerimise puhul) 01. aprilliks Tartu Giidide Ühingu arveldusarvele nr 221025094621, Swedbank (makse selgitus: atesteerimine 2013). Tasust on vabastatud TGÜ liikmed, kellel pole jooksva aasta 01. aprilli seisuga TGÜ ees võlgnevusi.
 • Eksamitele saab registreeruda Tartu Külastuskeskuses Raekojas või saates täidetud vorm e-postiga aadressile olga.einasto@ut.ee. Avaldusele peab olema lisatud maksekorralduse koopia.

NB! Avalduste ja giidipäevikute vastuvõtt lõpeb 08.04.13. kl 18.00.

 • Atesteerimise tulemused saab teada vahetult peale teoreetilisi ja praktilisi eksameid. Giidieksami edukalt sooritanuile väljastatakse giiditunnistus, mis on kehtiv kuni 5 aastat. Pärast giiditunnistusele märgitud aja möödumist tuleb sooritada uus eksam või tõestada oma aktiivset tegevust giidina vastavate dokumentide alusel.

2013. a Tartu linna giidide atesteerimiskomisjoni liikmed:

 • Olga Einasto, TGÜ juhatus, komisjoni esimees
 • Lili Kängsepp, TGÜ juhatus
 • Kristina Mullamaa, TGÜ, TÜ 
 • Kalli Kukk, TGÜ, TÜ
 • Toomas Jüriado, TGÜ
 • Karmen Viikmaa, Tartu LV maine- ja turismiteenistuse juhataja
 • Sirje Bork, Tartu LV välissuhete ja protokolliteenistuse juhataja 
 • Valdek Rohtma, SA Tartumaa Turism juhataja
 • Angela Järg, SA Lõuna-Eesti Turism juhataja
 • Kaja Allilender, SA Peipsimaa Turism juhataja
 • Auli Solo, Tartu Loomemajanuskeskuse turundusjuht, turismifirma South Estonia DMC esindaja
 • Piret Neitsov, reisifirma Fortest Reisid juhataja

Täiendavat teavet teoreetilise ja praktilise eksami läbiviimise kohta saab:

TGÜ atesteerimiskomisjoni esimees Olga Einasto: 553 7982, olga.einasto@ut.ee

 

Avaldus giidi esmakordseks atesteerimiseks

Tartu Giidide Ühingu atesteerimiskomisjonile

Avaldus
Palun registreerida mind Tartu linna giidide 2013. a atesteerimisele.  
Olen tutvunud Tartu giidide atesteerimiskorraga ja maksnud atesteerimistasu. 
Olen / ei ole nõus atesteerimise läbimisel avalikustama oma isiklikud andmed ja foto.

Nimi:
Sünniaasta:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id):
E-mail:

Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus:
Kuupäev:

Avaldus giidi korduvaks atesteerimiseks

Tartu Giidide Ühingu atesteerimiskomisjonile

Avaldus
Soovin läbida 2013. a Tartu linna giidi korduva atesteerimise giidipäeviku / bussiekskursiooni alusel. Olen / ei ole TGÜ liige. Kinnitan, et mul ei ole tänase päeva seisuga võlgnevusi TGÜ ees.
Atesteeritud giidina olen / ei ole nõus avalikustama oma isiklikud andmed ja foto.

Nimi:
Sünniaasta:
Haridus:
Tegevusala või töökoht:
Telefon(id): 
E-mail:
Atesteerimiskeel(ed):
Lühike enesetutvustus (kuidas soovite tutvustada ennast kodulehel, eesti ja atesteerimise keeles):
Esimene atesteerimine:          aasta
Viimane atesteerimine:           aasta
Kuupäev:
Nimi:
Allkiri: