Järgmine atesteerimine

Alates 2018. aastast toimub esmane atesteerimine üle aasta oktoobrikuus, järgmine seega 2020.

Kordusatesteerimine ja teematuuride atesteerimine toimub iga aasta oktoobris. Info jooksva
aasta atesteerimise kohta avaldatakse vähemalt kuu enne selle toimumist SA Tartumaa
Turismi kodulehel www.visittartu.com.

Atesteerimise kord: http://www.visittartu.com/et/atesteerimise-kord/