Tartu Linnamuuseumi tunnustusega giidid

  • Juha-Matti Aronen
  • Tiina Auling
  • Kalli Kukk
  • Lili Kängsepp
  • Sigita Matuleviciene
  • Kristina Mullamaa
  • Krista Tõnnov

Loetletud linnagiididel on õigus teha ekskursioone Tartu Linnamuuseumis.