Your Headingrere

Auliikmed

TGÜ esimesed auliikmed Tapio Mäkeläinen, Tullio Ilomets ja Hillar Palamets kutsuti 19. veebruaril 2005, mil ühing tähistas pidulikult rahvusvahelist giidide päeva. Toomas Jüriado nimetas TGÜ oma auliikmeks 19. mail 2023 toimunud üldkoosolekul ühingu lähenevale 30. aastapäevale mõeldes.

Toomas Jüriado

asjatundliku, pühendunud ning sõbraliku teadmiste jagamise ja terve põlvkonna Tartu linna tegevgiidide koolitamise eest, Tartu linna tutvustamise ja aktiivse osalemise eest ühingu töös

Toomas Jüriado sündis 13. juulil 1947 Tartus; suurema osa lapse- ja koolipõlvest elas Viljandis. 1970 lõpetas cum laude Tartu ülikooli keemiaosakonna.

2018. aastani kestnud tööelus toob ta ise esile kaks üsna erinevat pikemat ajajärku: kuni 1989. aastani aspirandi ja teadurina ülikooli orgaanilise keemia kateedris, edasi aga ajakirjanduses, 10 aastat Eesti Raadios, vahepõikena paar aastat Eesti ornitoloogiaühingus ja alates aastast 2002 ajakirjas Eesti Loodus.

Giiditööga puutus Toomas Jüriado kokku 1990. aastatel, kui tutvustas väliskülalistele kodulinna Tartut ning juhtis mõnda turismirühma Norra-reisidel. Aastail 2000-2001 õppis ta Tartu rahvaülikooli giidikursusel, aasta hiljem juhendas järgmisel kursusel juba ise esimesi seminare ja tegi seda kuni viimase rahvaülikooli giidikursuseni aastail 2008-2009. Erilise populaarsuse võitis tema koostatud detailne Tartu bussiekskursiooni kirjeldus. Ta on õpetanud giide ka Tartu kutsehariduskeskuses (2010) ja Suuremõisa tehnikumis (2004-2008).

Tartu kõrval oli Toomas ka Tartumaa giid, näiteks Peipsi vanausuliste juurde viis ligi 70 rühma Tallinnast ja mujalt. Kehvenenud liikumisvõime sundis teda 2015. aastal giiditööst loobuma.

Toomas on olnud mitte ainult nõutud giid, vaid samuti oodatud reisimuljete vahendaja, näiteks Tartu Annelinna raamatukogus pidas ta üle 60 fotodega illustreeritud esitluse oma Euroopa-reisidelt, ka on ta avaldanud sadu reisilugusid ajakirjanduses ja blogis.

Eesti ornitoloogiaühing valis ta 2018. aastal oma auliikmeks.

Tapio Mäkeläinen

loova ja asjatundliku giiditöö eest Eesti maa, rahva ja kultuuri tutvustamisel hõimurahvale, eesti kultuuri järjekindla tutvustamise eest Soomes

Tapio Mäkeläinen on sündinud 13. augustil 1958 Urjala vallas Soomes, õppinud Turu ja Helsingi ülikoolides soomeugri keeli. Alates 1989. kuni 2021 aastani oli ta Helsingis asuva Tuglase Seltsi kultuurisekretär.

Tapio Mäkeläinenist sai Soome reisifirma Etumatkat reisijuht. Sel ajal oli ta otsekui kuller salajasel kultuurisillal, tuues meie kirjanikele ja kultuuritegelastele loometööks vajalikke kirjalikke materjale. Hiljem alustas Tapio kultuurireisidega Eestisse, neid on ta korraldanud pea mitukümmend aastat. Iga tema juhtimisel ja giidimisel toimunud kultuurireis on olnud kordumatu ja loov, teemad on olnud erinevad. Eestit ja tema ajalugu tundva inimesena ei pea ta end Eesti osas ometigi kõiketeadjaks, nii on ta kaasanud retkedele oma ala asjatundjaid Eestist, näit. Andres Tvauri, Mare Piho, Rein Kuresoo jt.

Oma giiditöö kogemuste põhjal koostas Tapio Mäkeläinen oma esimese reisiraamatu, tihedasisulise, ometigi mitte kuiva teatmeteose “Eesti. Mõisate, kirikute ja lilleniitude maa” (“Viro – kartanoiden, kirkkojen ja kukkaketojen maa”, 2004). Soomes müüdi see menuteosena kiiresti läbi, järgnesid kordustrükid. Raamatust kirjutati tunnustavalt ka meie meedias.

Eesti kunstnike näituste ja muude kultuurisündmuste korraldamine Soomes kuulus Tuglase seltsis Tapio Mäkeläise töökohustuste hulka, aga ka neid korraldas ta loovalt ja südamega.

Tapio Mäkeläinen kuulub erinevatesse eesti, laiemalt soomeugri kultuuriga seotud seltsidesse nii Soomes kui Eestis, mitmetes neist on ta juhatuse liige ja/või laekahoidja.

Aastal 2012 alustas Tapio soomekeelsete reisikirjadega Eesti kohta, populaarne sari “Tapion matkassa…” kaob raamatupoodidest kui kevadine lumi, uustrükid on aina oodatud. Esimesena ilmus raamat Pärnust, aastaks 2022 on neid ilmunud juba 18.

Hõimuliikumise edendamise eest on Tapio Mäkeläisele omistatud Maarjamaa Risti V klassi orden (kinnitanud president Lennart Meri, 2001).

Tullio Ilomets (1921 – 2018)

visaduse eest Tartu muinsuste kaitsmisel, Tartu Ülikooli vaimse ja esemelise kultuuri väärtustamise, tervendamise ja hoidmise eest

Tullio Ilomets sündis 13. juulil 1921. aastal Paides ning lõpetas Tartu Ülikooli 1952. aastal keemikuna, mille järel jäi tööle ülikooli juurde, kus ta töötas kõrge eani.

Tullio Ilometsa elutööks on tema hindamatu panus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi asutamisel ning arendamisel. Oma auväärsele eale vaatamata oli ta ajaloomuuseumi konsultant kuni surmani. Kultuuriväärtuste päästmisel, säilitamisel ja konserveerimisel on tema panus olnud hindamatu. Keemikuna pani ta aluse Eesti keemiaharidusega restauraatorite koolkonnale. Tullio Ilomets oli TÜ ajalehe “Universitas Tartuensis” kauaaegne kaasautor, albumi “Alma mater Tartuensis” koostaja (1982, koos H.Palametsaga).

Tullio Ilomets oli Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja 1987 aastal, hiljem aktiivselt tegev nii seltsis kui Jaani kiriku restaureerimisega seotud ettevõtmistes ning mujal. Tullio Ilometsa on autasustatud mitmete medalitega, s.h. K.E. von Baeri medaliga, Tartu Ülikooli suure medaliga; talle on omistatud Valgetähe III klassi orden, tema 80.sünnipäeva puhul autasustas TÜ teda autasuga “Ülikooli sammas. Siiani annab TÜ museum välja kolleegipreemiat, mis kannab Tullio nime.

Tullio Ilomets on Tartu aukodanik aastast 2001, talle on omistatud teenetemärk Tartu Suurtäht (2002), aastal 2012 määrati Tullio Ilometsale Tiiu Silla nimeline elutööpreemia.

Hillar Palamets (1927 - 2022)

väsimatu giiditöö eest Tartu tutvustamisel, abivalmiduse eest Tartu tegevgiidide koolitamisel

Hillar Palamets sündis 13. juulil 1927 Tallinnas ja oli ametilt ajaloolane, pedagoog ja ajaloo õpetamise metoodik. Ta töötas pea 30 aastat Tartu Ülikoolis õppejõuna, tegutses aastaid Tartu ja TÜ ajaloo kogujana, uurijana, talletajana ja propageerijana. Ta oli näiteks õppefilmi “Tartu ülikool XIX sajandil” (1982) stsenaariumi autor ja tema saatesari “Ajalootund” Raadio2-s kestis 18 aastat. Viimase, 888. saate luges Palamets linti 20. märtsil 2012.

Hillar Palamets avaldas ajaloo õpetamise metoodikaid ja ajalooõpikuid, juhtis ühingu “Teadus” TRÜ allorganisatsiooni ja oli ajalehe “Universitas Tartuensis” toimetaja. Ta oli ka Tartu Ülikooli 350. aastapäeva juubealibumi “Alma mater Tartuensis” koostaja (1982, koos Tullio Ilometsaga) ning hiljem mitmete teiste Tartu ajalooteemaliste raamatute autor.

Hillar Palamets lõi aktiivselt kaasa ka Tartu rahvateatri töös ning kirjuts vabaõhuetenduste stsenaariume. Kõnekunsti andeka valdajana oli ta mees, kes rääkis ajaloo lähedaseks ka neile, keda see kunagi varem huvitanud polnud. Neil, kes ajalugu ülemäära tõsiselt võtavad, aitas Hillar Palamets seda lõbusamaks pöörata. Oma teadmiste ja kõnekunsti valdamisega oli ta ka giididele inspiratsiooniks ja jäljendamatuks eeskujuks.

Tema raamat “Lugusid toonasest Tartust” valiti 2001. aastal Tartu aasta teoks ning 2011. aastast on Hillar Palametsa pronksjalajäljed ka Tartu Teerajajate alleel.

Juhatus

2024 - 2026

 • Juha-Matti Aronen
 • Merike Jürna
 • Jelena Karajeva
 • Ilze Salnaja-Värv
 • Eda Tursk
Varasemad juhatused

2022 - 2024

 • Juha-Matti Aronen
 • Merike Jürna
 • Jelena Karajeva
 • Eda Tursk
 • Krista Tõnnov

2020 - 2022

 • Juha-Matti Aronen
 • Merike Jürna
 • Jelena Karajeva
 • Külliki Pikk
 • Krista Tõnnov

2018 - 2020

 • Juha-Matti Aronen
 • Eda Tursk
 • Külliki Pikk
 • Krista Tõnnov
 • Reet Volmer

2016 - 2018

 • Juha-Matti Aronen
 • Kristina Mullamaa
 • Külliki Pikk
 • Krista Tõnnov
 • Reet Volmer

2015 - 2016

 • Lili Kängsepp
 • Kristina Mullamaa
 • Reet Volmer

2014 - 2015

 • Lili Kängsepp
 • Kristel Mikkor
 • Kristina Mullamaa
 • Reet Volmer

2012 - 2014

 • Lea Asso
 • Olga Einasto
 • Lili Kängsepp
 • Inga Loimet
 • Epp Tohver

2010 - 2012

 • Olga Einasto
 • Epp Tohver-Bulavs
 • Irina Orehhova
 • Märt Männik
 • Lisaliikmed: Triinu Akermann, Kadri Muhhin

2008 - 2010

 • Olga Einasto
 • Kalli Kukk
 • Inga Loimet
 • Epp Tohver-Bulavs
 • Kadri Toomik

2006 - 2008

 • Olga Einasto
 • Inga Loimet
 • Kristiina Pütsepp
 • Epp Tohver-Bulavs
 • Kadri Toomik
Kõik liikmed

Nimi

E-post

Telefon

Eve-Liis Abroi

eve-liis.abroi@emu.ee

+372 5394 6994

Katrin Alekand

katrinile@gmail.com

+372 5669 7357

Kaja Allilender

kaja.allilender@gmail.com


Juha-Matti Aronen

juha-matti.aronen@ut.ee

+358 40516 8615

Lea Asso

assolea@gmail.com

+372 551 3762

Olga Einasto

olga.einasto@ut.ee

+372 742 7314 / +372 553 7982

Natalia Gurba

nataliegurba@hotmail.com

+372 5544 323

Kairi Güsson

kairi.gysson@gmail.com


Toomas Jüriado

toomas1307@hotmail.com

+372 5340 4387

Merike Jürna

merikeju@gmail.com

+372 5645 5880

Reet Kalamees

reet@dorpat.ee

+372 5144 595

Külli Kalamees-Pani

kulli.kalamees-pani@ut.ee


Jelena Karajeva

jelena.karajeva@gmail.com

+372 5560 1226

Kalli Kukk

kalli.kukk@gmail.com

+372 5564 7541

Lili Kängsepp

lili.kangsepp@gmail.com

+372 5625 7451 / +372 772 6267

Tiiu Kängsepp-Prost

tiiukangsepp@gmail.com

+372 5625 7655

Helen Külvik

helen.kylvik@gmail.com

+372 529 4033

Eha Lambing

eha.lambing@ut.ee


Larissa Legitševa


+372 5330 2569

Inkari Lindve

inkari.lindve@gmail.com


Inga Loimet

inga.loimet@gmail.com

+372 5562 8118 / +372 741 9530

Sigita Matulevičienė

sigita.guide@gmail.com

+372 5391 7469

Kadri Muhhin

kadrimuhhin@gmail.com


Kristina Mullamaa

kristina.mullamaa@ut.ee

+372 511 7138

Reet Mägi

reet.magi@gmail.com

+372 5303 4954

Sakari Neuvonen

sakari@planet.ee

+372 528 9284 / +372 5303 2442

Kadri-Liis Olmaru-Luha

kadriolmaru@gmail.com

+372 506 1505

Külliki Pikk

kyllikipikk@gmail.com

+372 501 6502

Krista Pisuke

kpisuke@gmail.com

+372 527 8523 / +372 742 1954

Ilze Salnaja-Värv

ilze.terbata@inbox.lv

+372 56467573

Ado Seire

ado.seire@gmail.com

+372 5331 2575

Kristel Sävborg

kristelvaino@gmail.com

+372 529 7949

Merike Trubert

merikasule@hotmail.com

+372 5362 3813

Eda Tursk

eda.tursk@gmail.com

+372 5662 9293

Estra Tõnisson

estra.tonisson@gmail.com

+372 5554 8082

Krista Tõnnov

kristat@gmail.com

+372 505 8592 / +372 740 1358

Margit Veromann

Margit.Veromann@gmail.com

+372 5661 5127

Reet Volmer

reetvolmer06@gmail.com

+372 5646 4409

Elve Voltein

elve.voltein@gmail.com

+372 742 8096 / +372 515 4836

Kõik liikmed
 •    Nimi | E-post | Telefon
 • Kaja Allilender | kaja.allilender@gmail.com
 • Juha-Matti Aronen | juha-matti.aronen@ut.ee | +358 40516 8615
 • Lea Asso | assolea@gmail.com | +372 551 3762
 • Olga Einasto | olga.einasto@ut.ee | +372 742 7314 / +372 553 7982
 • Natalia Gurba | nataliegurba@hotmail.com | +372 5544 323
 • Kairi Güsson | kairi.gysson@gmail.com
 • Toomas Jüriado | toomas1307@hotmail.com | +372 5340 4387
 • Merike Jürna | merikeju@gmail.com | +372 5645 5880
 • Reet Kalamees | reet@dorpat.ee | +372 5144 595
 • Külli Kalamees-Pani | kulli.kalamees-pani@ut.ee
 • Jelena Karajeva | jelena.karajeva@gmail.com | +372 5560 1226
 • Kalli Kukk | kalli.kukk@gmail.com | +372 5564 7541
 • Lili Kängsepp | lili.kangsepp@gmail.com | +372 5625 7451 / +372 772 6267
 • Tiiu Kängsepp-Prost | tiiukangsepp@gmail.com | +372 5625 7655
 • Helen Külvik | helen.kylvik@gmail.com | +372 529 4033
 • Eha Lambing | eha.lambing@ut.ee
 • Larissa Legitševa | +372 5330 2569
 • Inkari Lindve | inkari.lindve@gmail.com
 • Inga Loimet | inga.loimet@gmail.com | +372 5562 8118 / +372 741 9530
 • Sigita Matulevičienė | sigita.guide@gmail.com | +372 5391 7469
 • Kadri Muhhin | kadrimuhhin@gmail.com
 • Kristina Mullamaa | kristina.mullamaa@ut.ee | +372 511 7138
 • Reet Mägi | reet.magi@gmail.com | +372 5303 4954
 • Sakari Neuvonen | sakari@planet.ee | +372 528 9284 / +372 5303 2442
 • Kadri-Liis Olmaru-Luha | kadri.olmaru@mail.ee | +372 506 1505
 • Külliki Pikk | kyllikipikk@gmail.com | +372 501 6502
 • Krista Pisuke | kpisuke@gmail.com | +372 527 8523 / +372 742 1954
 • Ilze Salnaja-Värv | ilze.terbata@inbox.lv | +372 56467573
 • Ado Seire | ado.seire@gmail.com | +372 5333 2575
 • Kristel Sävborg | kristelvaino@gmail.com | +372 529 7949
 • Jelena Tropina | jelena.tropina@gmail.com | +372 5551 9031
 • Merike Trubert | merikasule@hotmail.com | +372 5362 3813
 • Eda Tursk | eda.tursk@gmail.com | +372 5662 9293
 • Estra Tõnisson | |
 • Krista Tõnnov | kristat@gmail.com | +372 505 8592 / +372 740 1358
 • Margit Veromann | Margit.Veromann@gmail.com | +372 5661 5127
 • Reet Volmer | reetvolmer06@gmail.com | +372 5646 4409
 • Elve Voltein | elvepae@hot.ee | +372 742 8096 / +372 515 4836