Your Headingrere

TGÜ sünd

Tartu Giidide Ühingu asutasid 18 Tartu giidi 28. märtsil 1994. Ühing registreeriti sama aasta 31. oktoobril. Esimesse juhatusse valiti Lea Asso, Aldo Kask, Reet Mägi (juhatuse esimees), Siiri Raitar ja Malle Rebane.

Ühingu asutamisele andis tõuke Eesti Giidide Liidu asutamine Nelijärvel. Tartu Linnavalitsuse välissuhete osakond oli äsja korraldanud esimest korda Tartu giidide atesteerimise ja just linnavalitsus vahendas meile Tallinna giidide kutse Eesti Giidide Liidu asutamisele. Saime teada, et giidide ühingud tegutsesid sel ajal lisaks Tallinnale ka Virumaal ja Hiiumaal.

Tartu Linnavalitsuse välissuhete osakond jätkas giidide tegevuse toetamist pärast ühingu asutamist ja eriti väärib esiletõstmist osakonna toonase juhataja Madis Lepajõe panus. Ühing võttis linnalt üle giidide atesteerimise, linnavalitsus aitas kaasa korraldustegevuses ning tunnustas meie valikuid. Hiljem on atesteerimise kord muutunud ja nüüd korraldab seda taas linnavalitsus ise, kuid tookord läbi vaieldud nõuded on jäänud põhiosas samaks.

Lisaks uute Tartu giidide professionaalse taseme tagamisele hakkasime tegelema ühingu liikmete enesetäiendamisega. Ühing oli hea platvorm üksteiselt õppimiseks, näiteks erilise soojusega meenub Siiri Raitari nõudlikkus. Väga hea koostöö kujunes Tartu Linnamuuseumiga ja selle tookordse direktori Heivi Pulleritsuga. Ka tänapäeval kehtib tema tsitaat 1996. aastal giididele saadetud kutsest linnamuuseumisse: „Nii teie kui meie soov on, et kõigile linna külalistele jääks Tartust parim mulje“.