Your Headingrere

Yhdistyksen alkutaival

Kahdeksantoista Tarton opasta perusti Tarton oppaiden yhdistyksen 28. maaliskuuta 1994. Yhdistys rekisteröitiin samana vuonna 31. lokakuuta. Ensimmäiseen hallitukseen valittiin Lea Asso, Aldo Kask, Reet Mägi (puheenjohtaja), Siiri Raitar ja Malle Rebane.

Yhdistyksen perustamiseen antoi sysäyksen Viron oppaiden liiton perustaminen Nelijärvellä. Tarton kaupungin ulkosuhteiden osasto oli äskettäin järjestänyt ensimmäisen kerran Tarton oppaiden auktorisoinnin ja juuri kaupunki välittikin meille Tallinnan oppaiden kutsun Viron oppaiden liiton perustamiseen. Saimme tietää, että oppaiden yhdistyksiä toimi silloin jo Tallinnan lisäksi Virumaalla ja Hiidenmaalla.

Tarton kaupungin ulkosuhteiden osasto jatkoi oppaiden toiminnan tukemista yhdistyksen perustamisen jälkeen ja erityisesti ansaitsee huomion osaston silloisen johtajan Madis Lepajõen panos. Yhdistys otti kaupungilta hoitaakseen auktorisoinnin, kaupunki auttoi järjestelyissä ja tunnusti valintojamme. Sittemmin virallistaminen on muuttunut ja siitä huolehtii taas kaupunki itse, mutta tuolloin asettamamme vaatimukset oppaille ovat pysyneet perusosaltaan samoina.

Uusien Tarton oppaiden ammatillisen tason takaamisen lisäksi aloimme toimia yhdistyksen jäsenten tietojen ja taitojen täydentämiseksi. Yhdistys oli hyvä alusta toisiltamme oppimiseen, esimerkiksi erityisen lämpimänä on mielessä Siiri Raitarin vaativuus. Tarton kaupunginmuseon ja sen silloisen johtajan Heivi Pulleritsin kanssa kehittyi erittäin hyvä yhteistyö. Hänen sitaattinsa vuonna 1996 oppaille lähetetystä museokutsusta pitää yhä paikkansa: ”Sekä teidän että meidän toiveemme on, että kaupungin vieraille jäisi Tartosta paras mahdollinen vaikutelma.”.