Your Headingrere

Miks ja kuidas meiega liituda?

TGÜ liikmeks võib olla iga füüsilisest isikust giid, kes on atesteeritud või omab giidikutset, soovib panustada enda ja teiste Tartu giidide arengusse ning olla kursis piirkonna sündmuste ja arengusuundadega.

Ühingu liikmeks olemine pakub võimalust täiendada oma giiditeadmisi, jagada muljeid ja kogemusi ning vajadusel saada tuge probleemide lahendamisel.

Meiega liitumine on lihtne - kirjuta avaldus ja saada see TGÜ juhatuse e-posti aadressile tartugiid@gmail.com

Ühingu liikmemaks ühes kalendriaastas on 10 eurot, mille palume tasuda Tartu Giidide Ühingu arveldusarvele EE492200221025094621 iga aasta 31. märtsiks.